USŁUGI NFZ

Rehabilitacja w warunkach
domowych

Od 30 lat prowadzimy rehabilitację w warunkach domowych, przeznaczoną dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie. Świadczenia te kierowane są do pacjentów po wypadkach, urazach, operacjach . Rozumiemy, że w szczególności pierwszy okres po wyżej wymienionych zdarzeniach jest dla Państwa trudny, dlatego wychodząc im naprzeciw staramy się jak najlepiej
dostosować nasze możliwości do potrzeb wynikających z zaistniałej sytuacji.

Drugą grupą pacjentów którym dedykujemy wizyty domowe są seniorzy. U osób starszych poważna choroba, uraz czy operacja zwykle prowadzą do ogólnego osłabienia, ograniczenia aktywności i ruchomości. Na stan zdrowia wpływ mają także naturalne procesy zachodzące w organizmie. Seniorzy mają znacznie obniżoną tzw. zdolność adaptacyjną organizmu. Przy ciężkiej chorobie lub urazie czy konieczności poddania się zabiegowi operacyjnemu, utrudnia to leczenie a tym samym spowalnia powrót do zdrowia. Dlatego profesjonalnie prowadzona rehabilitacja i dzięki niej usprawnianie osób w podeszłym wieku są bardzo ważnym elementem leczenia i rekonwalescencji.

Rehabilitacja pozwala na odpowiednie odbudowywanie siły i przezwyciężanie niepełnosprawności. Należy mieć świadomość, że bezruch ma negatywny wpływ na zdrowie seniora. Osłabieniu ulega sprawność układu sercowo-naczyniowego oraz spada jego wydolność. Dłuższe leżenie mocno upośledza także układ mięśniowo-szkieletowy. Pojawiają się zaniki mięśni, mogą powstać ograniczenia ruchomości w stawach i przykurcze. Szybko postępuje odwapnienie kości, co sprzyja osteoporozie. Bezruch
upośledza trawienie i wchłanianie pokarmów. Brak bodźców przy braku aktywności rodzi apatię, pogarsza nastrój. Usprawnianie zapobiega ich postępowi, ale także przyspiesza dochodzenie do sprawności, zwłaszcza po zabiegach operacyjnych i urazach.

Dobrze prowadzona rehabilitacja u osób starszych powinna polegać na aktywizowaniu chorego. W przypadku chorych leżących ważne są odpowiednie pozycje ułożeniowe. Pionizacja – czyli sadzanie i wstawanie z pacjentem, musi odbywać się zgodnie
z metodyką, by było to bezpieczne dla chorego i opiekuna. Niezwykle istotne jest także uruchamianie kończyn po urazie, złamaniu czy endoprotezie stawu. Należy stopniowo powiększać zakres ruchu w stawach i stosować narastające obciążanie, by wzmacniać siłę mięśni.

Informacja dla pacjenta
korzystającego z rehabilitacji
w warunkach domowych

Pacjenci chcący skorzystać z świadczeń refundowanych przez NFZ powinni dostarczyć 4 cyfrowy kod skierowania (od 9 stycznia 2022 obowiązują wyłącznie e-skierowania) oraz nr PESEL w celu pobrania skierowania – nie trzeba przychodzić osobiście, można zadzwonić i umówić się telefonicznie.

 • skierowanie może być wystawione na rehabilitację w warunkach domowych przez lekarza POZ a także innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • skierowanie jest ważne 30 dni,
 • świadczenia są realizowane zgodnie z kolejką oczekujących wg systemu AP-Kolce (w kolejce można być zapisanym tylko w jednej placówce),
 • pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu
  niepełnosprawności – nie czekają w kolejce, świadczenia otrzymują w najbliższym możliwym terminie,
 • pacjentowi przysługuje 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym
  i nie więcej niż 5 zabiegów dziennie,
 • pacjenci muszą posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne,
 • w przypadku uzasadnionym względami medycznymi

Świadczenia udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu – w okresie do 12
  miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu, 
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia,
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego -5 stopień skali oceny stopnia niepełnosprawności zwanej skalą Rankina,
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu- w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji,
 • chorobami przewlekle postępującymi , w szczególności : chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym
  zanikiem mięśni, guzami mózgu, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, 
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacja,
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Rehabilitacja dla pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności:

Pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności potrzebujący skorzystać z rehabilitacji w warunkach
domowych, jak i ambulatoryjnych nie czekają w kolejce.

Wystarczy:

– zadzwonić do nas i podać 4-cyfrowy kod e-skierownia (wystawia lekarza POZ)

– dostarczyć do placówki ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Umówimy najdogodniejszy termin udzielania świadczeń oraz zapewnimy wykwalifikowany zespól fizjoterapeutyczny.
Z nami będziesz czuł się bezpiecznie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rehabilitacji w warunkach domowych, zadzwoń 722 380 727, 41 343-18-64 nasz
konsultant odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Skierowanie prosimy dostarczyć do przychodni na ul. Romualda 3 w Kielcach. Termin i wszelkie dodatkowe informacje
udzieli pracownik przychodni.