USŁUGI NFZ

REHABILITACJA
AMBULATORYJNA

REHABILITACJA
w warunkch
domowych

Poradnia lekarza
rehabilitacji

Rehabilitacja dla dzieCi
do 18 roku życia

Rehabilitacja
dla pacjentów
z znacznym stopniem niepełnosprawności

Rehabilitacja w DPS, ŚDS