USŁUGI NFZ

PORADNIA LEKARZA
REHABILITACJI

Lekarz rehabilitacji medycznej w CRM Terapeuta w Kielcach zajmuje się rehabilitacją nabytych, a także wrodzonych schorzeń narządu ruchu. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu, badania lekarskiego, ocenie badań pomocniczych (zdjęcia RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, ewentualnie historii choroby pobytów w szpitalach) ustali program rehabilitacji
i udzieli instruktażu postępowania w danej niesprawności, może też udzielić porady co do zastosowania zaopatrzenia
ortopedycznego.

W poradni uzyskacie Państwo pomoc w zakresie rehabilitacji urazów i chorób ortopedycznych, neurologicznych,
reumatologicznych, kardiologicznych, pulmonologicznych. Lekarz wystawia recepty, wypisuje wnioski na zaopatrzenie
ortopedyczne.

NASI LEKARZE

lekarz med.
KATARZYNA ZARZYCKA

 

Specjalista
rehabilitacji medycznej

godziny pracy: środa
14:45- 19:15

Lekarz med.
Paweł Bilski

 

Specjalista
rehabilitacji medycznej

godziny pracy: środa
czwartek, 15:00-20:00
– wizyty domowe

Lekarz med.
Anna Banaś Mustafa

 

Specjalista
rehabilitacji med. Pediatra

godziny pracy: piątek
9:00- 12:00

Lekarz med.
Renata Rutkowska – Piróg

 

Specjalista
rehabilitacji medycznej

godziny pracy: wtorki
14:45- 19:15