Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek fizjoterapia.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs: FDM- Fascial Distortion Model częśc 1 i 2 (2017)
 • Kurs funkcjonalnej niestabilności barku wg koncepcji Maitland (2016)
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich część I, III, IV, V (2015-2016)
 • Terapia manualna wg Szkoły Niemieckiej OW1, OW 2, OW 3, UW1, UW2 (2014-2016)
 • Warsztat: "Podejście łańcuchów mięśniowych i stawowych G.D.S. do leczenia barku w optyce barku zamrożonego" (2015)
 • Kurs: „Napięciowe bóle głowy” (2015)
 • Kurs z zakresu Funkcjonalnej Terapii Manualnej (2015)
 • Szkolenie: „Masaż z elementami wellness” (2015)
 • Warsztaty z zakresu Funkcjonalnej Fizjoterapii stawu kolanowego (2015)
 • I Sympozjum fizjoterapeutyczne stawu kolanowego (2014)
 • Kurs PNF podstawowy (2012)
 • Kurs Kinesiology Taping (2011)