Blicharska

Fizjoterapeutka, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs: Łańcuchy Mięśniowe i Stawowe G.D.S (2017/2018)
 • Kurs ISST Schroth International Schroth Three Dimensional Scoliosis Therapy (2016/2017)
 • Kurs rozwijający metody FITS- Mastercourse (2017)
 • Staż (Practice Training) w ramach programu Erasmus+ w " THE_HOUSE" Children Rehabilitation Center, Grecja/Ateny (2017)
 • Kurs metody SEAS-  Scentific Exercise Approach to Scoliosis for physiotherapists część I (2016)
 • Kurs metody NDT Bobath- Neurodevelopmental Treatment (2015-2016)
 • Staż (Practice Training) w ramach programu Erasmus+ w Scoliosis Care Clinic, Holandia/Zwolle (2015)
 • Szkolenie w ramach projektu „Zdrowy start”, zakres kursu: system ćwiczeń Hatha-Yoga dla kobiet w ciąży, techniki oddechowe, relaksacyjne oraz zastosowanie piłek gimnastycznych na różnych etapach ciąży (2015)
 • Kurs terapii czaszkowo- krzyżowej: biodynamiczny mechanizm terapii (2014)
 • Kurs podstawowy Kinesiology Taping (2014)
 • Kurs: „Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)” (2013/2014)
 • Staż (Practice Training) w ramach programu Erasmus+ w Instituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale, Mediolan/Włochy (2013)
 • Kurs „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi” zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego (2012)
 • Kurs „Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi” warsztaty praktyczne (2012)
 • Kurs: „Korekcja wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej” (2012)
 • Kurs z zakresu ćwiczeń oporowych i równoważnych z zastosowaniem przyborów Thera Band (2012)
 • Kurs: „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego- część A i B” (2010/2011)