BasajAbsolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunek fizjoterapia.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Thera Band Academy: "Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa
  i poszczególnych stawów"Segm I (2015)
 • Kurs Thera Band Academy: "Sensomotoryka i system Gimstick w terapii" Segm
  II (2015)
 • Szkolenie „Praktyczne podejście do terapii w podwieszeniu w praktyce fizjoterapeutycznej”. (2015)
 • Szkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa i obsługi aparatu Polaris 2, Etius U (2014)
 • Szkolenie „Fizykoterapia bez tajemnic. Terapia ultradźwiękowa i terapia skojarzona w rehabilitacji”. (2013)
 • Certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych) (2012)
 • Konferencja „Metoda FED w Polsce- bezinwazyjne leczenie skolioz”. (2012)
 • Seminarium „Neurologiczne problemy wieku podeszłego”. (2012)
 • Seminarium „Znaczenie diety w żywieniu i zapobieganiu chorób”. (2012)
 • Szkolenie „Obiektywna ocena pacjenta oraz kompleksowy trening funkcjonalny”. (2012)
 • Szkolenie w zakresie obsługo technicznej urządzenia do krioterapii Kriopol R i BHP pracy z ciekłym azotem. (2011)
 • Kurs podstawowy Kinesiology taping. (2010)
 • Kurs Terapii manualnej wg Karela Lewita. (2010)
 • Kurs „Czytanie i analiza zdjęć RTG”. (2009)
 • Szkolenie „Skolioza- badanie i terapia”. (2009)
 • Szkolenie z zakresu pracy z pacjentem ortopedycznym (2009)
 • Kurs podstawowy PNF (2008)
 • Certyfikat uczestnictwa „Świętokrzyskie dni fizjoterapii” (2008)
 • Kurs Języka migowego dla pracowników służb medycznych. (2004)
 • Kurs Języka migowego I stopnia. (2004)
 • Kurs Masażu klasycznego I stopnia. (2004)
 • Kurs Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów. Medical Fitness (2015)