mhango

Specjalista rehabilitacji ruchowej, dyplomowany terapeuta metody FDM, GDS (łańcuchy mięśniowe) oraz terapii manualnej (CMKP), międzynarodowy terapeuta metody PNF, pierwszy w województwie świętokrzyskim dyplomowany osteopata (absolwent pięcioletnich studiów osteopatycznych (Sutherland Collage of Osteopathic Medicine) oraz współtwórca uznawanej na świecie metody leczenia skolioz FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz).

Doświadczenie zawodowe:

 • Prowadzenie własnego gabinetu rehabilitacji ruchowej (od 1993)
 • Prowadzenie własnej przychodni rehabilitacyjnej "Terapeuta" (od 1995)
 • Od 2004 roku wraz z dr M. Białek prowadzenie szkolenia akredytowanego przez PTF "Diagnostyka i terapia skolioz wg Koncepcji FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz"

 

WYKSZTAŁCENIE:

1988-1992 - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – studia magisterskie
1999 -  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowowego w Warszawie - specjalizacja z rehabilitacji I stopień
2005 - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowowego w Warszawie - specjalizacja z rehabilitacji II stopień
2003-2009 - Sutherland College of Osteopathic Medicine
                     Polska Akademia Osteopatii Osteon
2010 - Egzamin końcowy
2013 - Uzyskanie tytułu D.O - dyplomowany osteopata

KURSY I SZKOLENIA:

 1. Mastercourse: “Sequencing and treating the core link- the head and the pelvis” (2015)
 2. Mastercourse: “Odruchy Chapmana” (2015)
 3. Mastercourse: “Sekwencjonowanie- sztuka znalezienia klucza” (2014)
 4. Mastercourse: “Neuroosteopathy” – Jean Pierre Amigues (2014)
 5. Mastercourse: “Osteopathy and endocrinology” - Francois Allart D.O. (2014)
 6. Mastercourse: “A new approach to treatment of the spine”- Rene Zweedijk D.O. (2014)
 7. Kurs: “Osteopatia w reumatologii”- Victor de Castro (2014)
 8. Seminarium specjalizacyjne z osteopatii czaszkowo- mostkowo- krzyżowej i powięziowej (2014)
 9. Mastercourse: “The neuro endocrine immune system” - Rene Zweedijk D.O. (2013)
 10. Fascial therapy workshops - Jean-Jacques Debroux D.O. (2013-2014)
 11. Kurs: “Techniki pracy mięśniowo- powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków” (2013)
 12. Seminarium z Terapii czaszkowo- krzyżowej (2013)
 13. Kurs: “Osteopatia ginekologiczna I położnicza z perspektywy osteopaty i ginekologa położnika” (2012)
 14. Kursy: “Fascial and Membrane Technique (FMT)” – dr Peter Schwind (2012-2014)
 15. Kurs: “Myofascial release in thoracic area, working with scoliosis” –Robert Schleip PhD, Certied Rolfing Instructor and Feldenkrais Teacher (2011)
 16. Tissue Repaire Prof. Tim Watson PT,PhD,BSc(Hons),MCSP,Dip TP (2011)
 17. FDM(Fascial Dystorsion Model)-Typaldos Akademie Munster (2009-2011)- dyplomowany terapeuta
 18. Chaines Musculaires et Articulaires Methode GDS (2008-2010)- dyplomowany terapeuta
 19. Kursy: “Trigger Point Therapy Manual,Dry Needling for Myofascial Pain”, David G. Simons Academy (2008-2010)
 20. Kurs: “Elementy farmakologii ogólnej I wybrane zagadnienia z zakresu farmakoterapii bólu”
 21. Kurs: “Integrated Soft Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscle Tone” – Ed Wilson, Holland (2004)
 22. Kurs: “Kinesiotaping” –S.Breitenbach, Lublin (2005-2006)
 23. Kursy z zakresu metody PNF (1993-2003)- międzynarodowy terapeuta
  • Podstawowy
  • Rozwijajacy z egzaminem atestacyjnym
  • PNF w neurologii
  • PNF w ortopedii
  • Koncepcja PNF w połączeniu z Terapia Manualną
  • Neurodynamiczność z zastosowaniem koncepcji PNF
  • PNF Level 5
 24. Kurs: „Brian Mulligan Concept”, MCTA III Stopnie, Kraków (2002-2003)
 25. Kurs: “Medical Taping”, Kraków (2003)
 26. Kurs: „S-E-T Concept”, prof.Kirkesola (Finland) (2003)
 27. Kurs: „Terapia tkanek miękkich " - cykl 6 szkoleń dr Jarosław Ciechomski (2000-2005)
 28. Kurs metody „Cyriax”, MB1, MB 3 Bob de Coninck (2002)
 29. Myofascial techniques according to Levit – Radomir Dworak (2000)
 30. Kurs atestacyjny z terapii manualnej w centrum medycznym kształcenia podyplomowego- klinika rehabilitacji (1999-2000)
 31. Kurs: „Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn/ Evjenth” (1999-2002)
 32. Kurs: „Metoda NDT Bobath dla dorosłych” (2000)
 33. Kurs z zakresu "Edukacji psychosomatycznej NLP" (1999)
 34. Kurs szkoleniowy pierwszego stopnia: „Lasery w Medycynie” (1999)
 35. Kurs: „Zabiegi manualne we fizjoterapii na przykładzie stawu barkowego” (1998)
 36. Kurs: „Mobilizacje układu nerwowego” wg Butlera (1998)
 37. Kurs: „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie A,B,C,D" (1997-1998)
 38. Kurs: "Terapia manualna w modelu holistycznym" A.Rakowski. Pięciostopniowy kurs zakończony egzaminem (1996-1997) - dyplomowany terapeuta

CERTYFIKATY - zobacz

KONFERENCJE I SYMPOZJA:

 • SOSORT- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, Katowice 7-9.05.2015.
 • IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków Skoliozy, Warszawa 13.03.2015.
 • Interdyscyplinarne Zimowe Spotkania Rehabilitacji Kompleksowej, Katowice 12-14.12.2014.
 • Sympozjum z okazji X-lecia Metody FITS, Kielce 25-26.09.2014.
 • International Day of Phisiotherapy, UM Poznaniu 06.2014r.
 • IV Wałbrzyska Konferencja Fizjoterapeutyczna "Fizjoterapia w schorzeniach kręgosłupa", Wałbrzych-Książ 05.2014.
 • SOSORT- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, Wiesbaden 8-10.05.2014.
 • III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków Skoliozy, Warszawa 14.03.2014.
 • II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków Skoliozy, Warszawa 27.09.2013.
 • SOSORT- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, Barcelona 19-21.05.2011.
 • Ogólnopolska Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, Poznań-Sierosław 11.2008.
 • SOSORT- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, Ateny 3-5.04.2008.
 • XVI Międzynarodowe Dni Inwalidy, Zgorzelec 03.2008.
 • SOSORT- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, Boston 13-16.05.2007.
 • SOSORT- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, Poznań 7-8.04.2006.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa "Współczesna  Fizjoterapia po zabiegach Chirurgicznych", Busko-Zdrój 09.2005.
 • Warsztaty w Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji NZOZ "Creator", Wrocław 03.2005,
 • V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław 05.2005.
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Wrocław 01.2005.

PUBLIKACJE NAUKOWE:

 1. Białek M., Chwała W., M'hango A. - "Ocena symetrii biopotencjałów czynnościowych mięśni grzbietu na podstawie badań EMG (przezskórne), w skoliozach dwułukowych poddanych 2-tyg. intensywnej terapii indywidualnej", Fizjoterapia Polska, Medsportpress, Warszawa, Volume 5, Number 2, 2005
 2. Białek M., Kotwicki T., M'hango A., Szulc A. - "Wartość kąta rotacji tułowia w obrębie skrzywienia pierwotnego i kompensacyjnego u dzieci ze skoliozą idiopatyczną poddanych intensywnej indywidualnej kinezyterapii FITS", Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Annales Academiae Medicae Silesiensis , T.6, Nr 1/2007
 3. Białek M, M'hango A. - "FITS concept - Functional Individual Therapy of Scoliosis. Studies In Health Technology and Informatics . The Conservative Scoliosis Treatment.1st SOSORT Instructional Course Lectures Book. IOS, 2008; 135: 250-261.
 4. Białek M., M'hango A. - Complex Diagnostic and Therapy of Spinal Curvatures and Scoliosis According to FITS Concept. Dysfunctions of The Locomotor System. Poznań University of Medical Sciences 1/2010. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Madycznego im. Karola Marciniaka, Poznań 2011
 5. Białek M., M’hango A. - FITS method, 26-31, Josette Bettany-Saltikov J., Paz-Lourido B.: Physical Therapy Perspectives in the 21st Century - Challenges and Possibilities , ISBN 978-953-51-0459-9.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW:

 1. SOSORT (International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment)
 2. TOP - Towarszystwo Osteopatów Polskich
 3. PTF - Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
 4. PTMM - Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej

CERTYFIKATY:

  • OSTEOPATIA- MASTERCOURSE (2011-2015)
 • FASCIAL AND MEMBRANE TECHNIQUE (2012-2013)
 • CLINICAL ANATOMY WORKS (2012-2013)
 • TECHNIKI MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE (2011-2013)
 • FASCIAL DISTORSION MODEL (2011-2012)
 • DYPLOMOWANY TERAPEUTA METODY G.D.S (2008-2010)
 • DRY NEEDLING (2009)
 • KINESIO TAPING (2005-2006)
 • TERAPIA TKANEK MIĘKKICH- DR. CIECHOMSKIEGO (2000-2004)
 • KURS METODY MULLIGAN'S CONCEPT (2003)
 • KURSY PNF (1993-2003)
 • TERAPIA MANUALNA (1992-2002)
 • KURS KONCEPCJI S-E-T (2002)
 • METODA NDT BOBATH DLA DOROSŁYCH (2000)
 • KURS ATESTACYJNY Z TERAPII MANUALNEJ W CENTRUM MEDYCZNYM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO- KLINIKA REHABILITACJI (1999-2000)
 • MOBILIZACJE UKŁADU NERWOWEGO (1998)
 • DIAGNOZOWANIE I LECZENIE ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA METODĄ MCKENZIE A,B,C,D (1997-1998)
 • TERAPIA MANUALNA W MODELU HOLISTYCZNYM A.RAKOWSKI. PIĘCIOSTOPNIOWY KURS ZAKOŃCZONY EGZAMINEM (1996-1997)
 • ELEMENTY FARMALOGII OGÓLNEJ I WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FARMAKOTERAPII BÓLU (2009)