Fizjoterapeuta z powołania, Absolwent/Stypendysta Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Entuzjasta kultury fizycznej, sportu i życiowych wartości.

Ukończone kursy i szkolenia:

 1. Kurs: „Współczesne metody diagnostyki leczenia tkanek miękkich: Techniki energizacji mięśni cz.1” –Dr n.k.f. Jarosław Ciechomski D.O. (2019)
 2. Kurs: „Zintegrowane metody fizjoterapii” cz.1, cz. 2. (2019)
 3. Kurs: „Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich: Techniki aktywnego rozluźniania” –Dr n.k.f. Jarosław Ciechomski D.O. (2018)
 4. Kurs: „Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich: Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie” –Dr n.k.f. Jarosław Ciechomski D.O. (2018)
 5. Udział w warsztacie „Fizjoterapia chorych po uszkodzeniach OUN w zakresie normalizacji napięcia tkanek miękkich” –Roman Olejniczak, Dr n.k.f. Jarosław Ciechomski D.O. (2018)
 6. Udział w warsztacie „Stawy skroniowo-żuchwowe podstawy diagnostyki i terapii” –Magdalena Bogucka. (2018)
 7. Udział w warsztacie „Profilaktyka urazów w sporcie –podejście systemowe. Co sprawdza się w zapobieganiu urazom” –Remigiusz Rzepka. (2018)
 8. Uczestnictwo w I Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów: „Fizjoterapia 2.0 Przekraczając Próg Nowych Wyzwań”. (2018)
 9. Kurs: „Fizjoterapia w geriatrii” Kraków. (2017)
 10. Prowadzenie warsztatów fizjoterapeutycznych: „Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja w dysfunkcjach stawu kolanowego” w ramach Uniwersyteckiego Dnia Zdrowia. (2017)
 11. Staż w ramach projektu „Ścieżka zdrowia do kariery” WSZ Klinika Rehabilitacji, Kielce. (2016)
 12. Uczestnictwo w konferencji „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach – Targi Kielce. (2015)
 1. Uczestnictwo w konferencji „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach – Targi Kielce. (2014)

Działalność naukowa:

W latach 2015-2018 Członek Studenckiego Koła Naukowego „Medyk”

 1. Czynny udział w konferencji i wygłoszenie referatu pt. „Fizjoterapia w niestabilności stawu kolanowego”. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki o zdrowiu w teorii i praktyce”. WLiNoZ UJK Kielce. (7.06.2017)
 2. Czynny udział w konferencji wygłoszenie referatu „Projektowanie zdrowia, czyli nowe ustawowe regulacje dotyczące zawodu fizjoterapeuty”. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie Projektami –podejście interdyscyplinarne. (21.04.2017)
 3. Czynny udział w konferencji i wygłoszenie referatu „Częstość występowania wad stóp u studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”. II Ogólnopolska Konferencja „Badania naukowe w teorii i praktyce” UJK w Kielcach. (22.03.2018)
 4. Czynny udział w konferencji i wygłoszenie referatu „Rola propriocepcji w kształtowaniu się prawidłowej postawy ciała dziecka”. II Ogólnopolska Konferencja „Badania naukowe w teorii i praktyce” UJK w Kielcach. (22.03.2018)
 5. Czynny udział i wygłoszenie referatu Ocena wysklepienia stóp u sportowców”. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie projektami –podejście interdyscyplinarne” w ramach Kieleckich Dni Biznesu, UJK w Kielcach. (9.05.2018)
 6. Czynny udział i wygłoszenie referatu „Występowanie koślawości palucha u studentów w świetle badań własnych”. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie projektami –podejście interdyscyplinarne” w ramach Kieleckich Dni Biznesu, UJK w Kielcach. (9.05.2018)
 7. Czynny udział i wygłoszenie referatu „Wpływ wybranych czynników na parametry stopy w oparciu o badanie podoskopem komputerowym”. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki o zdrowiu w teorii i praktyce, UJK w Kielcach. (20.06.2018)
 8. Czynny udział i wygłoszenie referatu „Ocena wysklepienia podłużnego stóp w warunkach obciążenia masą własną u studentów fizjoterapii i wychowania fizycznego”. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki o zdrowiu w teorii i praktyce, UJK w Kielcach. (20.06.2018)