Plan szkolenia – fizjoterapeuci

Plan Szkolenia „Diagnostyka i terapia skolioz wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)”

I część:

 1. Mięśnie fazowe i toniczne (Neumann).
 2. Techniki relaksacji mięśni (Chaitow, Evienth, Lewit, Rakowski).
 3. Punkty spustowe (Chaitow, Cummings, Travell).
 4. Badanie stopy, trening kontroli sensomotorycznej.
 5. Techniki relaksacji mięśni podudzia (Evienth, Lewit, Rakowski)
 6. Wady kolan.
 7. Techniki relaksacji mięśni uda (Evienth, Lewit, Rakowski).
 8. Badanie miednicy (Colot, Lewit, Neumann,).
 9. Badanie długości kkd (Chwała).
 10. Relaksacja/uwalnianie mm. miednicy (Evienth, Lewit, Rakowski).
 11. Wzorce miednicy i kkd (Białek, M’hango).
 12. Badanie pacjenta (Białek, M’hango).
 13. Stabilizacja dolnego tułowia.
 14. Wzorce łopatki i kkg (Białek, M’hango).
 15. Wpływ siły grawitacji na skoliozę w różnych pozycjach wyjściowych - analiza terapeutyczna (Białek, M’hango).
 16. Biomechanika kręgosłupa (Tylman, Chwała).
 17. Miomechanika kręgosłupa (Tylman, Chwała).
 18. Etiopatogeneza bocznych skrzywień kręgosłupa (Tylman).
 19. Terapia domowa i jej znaczenie (Białek, M’hango).
 20. Egzamin teoretyczny.

Program kursu obejmuje godzinną prezentację pracy z pacjentem przez instruktorów kursu.

II część:

 1. Ćwiczenia w łańcuchach zamkniętych (rozwinięcie).
 2. Terapia miednicy (Lewit, Rakowski, ).
 3. Techniki relaksacji mięśni w obrębie tułowia (Evjenth, Lewit, Rakowski).
 4. Przepona (Ignasiak, Kapandji).
 5. Ćwiczenia oddechowe derotacyjne w różnych pozycjach wyjściowych w łańcuchach zamkniętych (Białek).
 6. Kręcz karku jako dysfunkcja predysponująca powstanie i rozwój skoliozy (Piszczek).
 7. Techniki relaksacji mięśni szyi (Evienth, Lewit, Rakowski).
 8. Analiza zdjęć. rtg (Tylman, Gruca, Wejsflog).
 9. Leczenie zachowawcze skolioz – gorsety (Kotwicki).
 10. Leczenie operacyjne skolioz (Kotwicki).
 11. Pacjenci ze skoliozą – cz. praktyczna. Omówienie pacjentów.
 12. Egzamin teoretyczny.

Program kursu II obejmuje 3 razy po 1 godzinie pracy uczestników kursu z pacjentami oraz prezentację terapii wybranych pacjentów przez prowadzących.

 

III część:

 1. Dysfunkcje w obrębie systemu powięziowego towarzyszące skoliozie.
 2. Zasady główne łańcuchów mięśniowych (Mayers).
 3. Relaksacja Taśmy Powierzchownej Tylnej (TPT).
 4. Relaksacja Taśmy Powierzchownej Przedniej (TPP).
 5. Relaksacja Taśmy Głębokiej Przedniej (TGP).
 6. Relaksacja Taśmy Bocznej (TB).
 7. Zwiększanie Shift’u skoliozy Th/L i L w kierunku korekcji.
 8. Relaksacja Taśmy Spiralnej (TS).
 9. Pacjenci ze skoliozą – cz. praktyczna, omówienie pacjentów.
 10. Egzamin praktyczny.
 11. Podsumowanie całego kursu terapii FITS. Planowanie terapii długoterminowej. Utrwalenie trudniejszych technik. Pytania i odpowiedzi. Rozdanie certyfikatów.

Program kursu III obejmuje 3 razy po 1 godzinie pracy uczestników kursu z pacjentami oraz prezentację terapii wybranych pacjentów przez prowadzących.