Publikacje

ANDRZEJ M’HANGO

Białek M., Chwała W., M'hango A. Ocena symetrii biopotencjałów czynnościowych mięśni grzbietu na podstawie badań EMG (przezskórne), w skoliozach dwułukowych poddanych 2-tyg. intensywnej terapii indywidualnej. Fizjoterapia Polska, Medsportpress, Warszawa 2005; Vol. 5; (2).

Białek M., Chwała W., M'hango A. Przestrzenny wzorzec chodu u dzieci ze skoliozą idiopatyczną Th dex (pierwotną) i L sin (wtórną) - na podstawie badania trójwymiarowej analizy chodu systemem Vicon. Referat przygotowany na V Dni Fizjoterapii we Wrocławiu 20-21.05.2005.

Białek M., Kotwicki T., M'hango A., Szulc A. Wartość kąta rotacji tułowia w obrębie skrzywienia pierwotnego i kompensacyjnego u dzieci ze skoliozą idiopatyczną poddanych intensywnej indywidualnej kinezyterapii FITS. Annales Academiae Medicae Silesiensis; T.6, Nr 1/2007.

Białek M, M'hango A. FITS concept - Functional Individual Therapy of Scoliosis. Studies In  Health Technology and Informatics . The Conservative Scoliosis Treatment.
1st SOSORT Instructional Course Lectures Book. IOS, 2008; 135: 250-261.

Białek M., M'hango A. Complex Diagnostic and Therapy of Spinal Curvatures and Scoliosis According to FITS Concept. Dysfunctions of The Locomotor System. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marciniaka, Poznań 2011.

Białek M., M’hango A. FITS method, 26-31, Josette Bettany-Saltikov J., Paz-Lourido B.: Physical Therapy Perspectives in the 21st Century - Challenges and Possibilities , ISBN 978-953-51-0459-9.

AGATA JAROS

Agata A. Jaros. Przebieg rozwoju zawodowego i poziom satysfakcji zawodowej wśród fizjoterapeutów. Studia Medyczne 2015; 31 (1): 26 – 34.

IRMINA BLICHARSKA

Blicharska I., Brzęk A., Durmała J. Short-term effect (ATR, Kasperczyk's Scale, Chest mobility) of using of physiotherapy method in the treatment of AIS - pilot study. W: Research into Spinal Deformities 8 / Eds.: T. Kotwicki, T.B. Grivas. Studies in Health Technology and Informatics. Vol.176, IOS Press, 2012:387-392

Brzęk A., Blicharska I., Rżany M., Durmała J. The assessment of the stability of lumbo-pelvic complex in girls with adolescent idiopathic scoliosis based on Stabilizer Bio-feedback. Eukrasia 2014; Vol. 21: 23-28

Blicharska I., Brzęk A., Rżany M., Walaszczyk A., Durmała J. The quality of the body posture and global movement patterns in physically active adolescents. Eukrasia 2014; Vol. 21: 17-22.

Durmała J., Blicharska I., Drosdzol-Cop A., Skrzypulec-Plinta V. The level of self-esteem and sexual functioning in women with idiopathic scoliosis: A preliminary study. Int.J.Environ.Res.Publ.Health2015; Vol.12, No.8:.9444-9453.

Wnuk B., Blicharska I., Błaszczak E., Durmała J. The Impact of the Derotational Mobilization of Manual Therapy According to Kaltenborn-Evjenth on the Angle of Trunk Rotation in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis – Pilot Study, Direct Observation [Wpływ mobilizacji derotacyjnych terapii manualnej według Kaltenborn-Evjenth na kąt rotacji tułowia u osób z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną – badanie wstępne, obserwacja bezpośrednia]. Ortop Traumatol Rehabil, 2015; 17(4) 343–350