Category Archives: Dla Specjalistów

Publikacje

Białek M., Chwała W., M'hango A. Ocena symetrii biopotencjałów czynnościowych mięśni grzbietu na podstawie badań EMG (przezskórne), w skoliozach dwułukowych poddanych 2-tyg. intensywnej terapii indywidualnej. Fizjoterapia Polska, Medsportpress, Warszawa 2005; Vol. 5; (2).
Zobacz więcej