Dla Specjalistów

  • Szkolenia

    Prowadzimy szkolenia we Wrocławiu, Lublinie i Warszawie...

  • Publikacje

    Białek M., Chwała W., M'hango A. Ocena symetrii biopotencjałów czynnościowych...