Terapia Skolioz i Wad Postawy

fits

Prezentacja metody FITS na konferencji SOSORT, 2014, Wiesbaden

W ofercie Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego „Terapeuta” znajdziecie Państwo terapię skolioz, wad postawy, wad kończyn dolnych oraz stóp, a także innych zaburzeń rozwoju ruchowego u dzieci i młodzieży.

Leczenie skolioz oraz wad postawy w naszym Centrum opiera się głównie o założenia metody FITS, terapia jest jednak dobierana indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Badanie stóp

 

Metoda FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) powstała w 2004 roku. Autorami metody są dr n. med. Marianna Białek oraz mgr Andrzej M’hango – fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata. Metoda została stworzona dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna.

Metoda FITS jako jedna z 7 metod na świecie uzyskała rekomendację międzynarodowego towarzystwa Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT.

 

Etapy Metody FITS
 • I etap – badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS.
 • II etap – przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni.
 • III etap – budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, nauka napięcia korekcyjnego.
Badanie poszczególnych grup mięśniowych.

Badanie poszczególnych grup mięśniowych.

 

Badanie i terapia pacjenta:

Badanie kliniczne opiera się na bardzo szczegółowej analizie całej postawy ciała.

Ocenie podlegają:
1. zmiana kręgosłupa we wszystkich płaszczyznach:

a) zwiększenie lub zmniejszenie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa (lordoza lędźwiowa, kifoza piersiowa, lordoza szyjna) - płaszczyzna strzałkowa
b) boczne wygięcie kręgosłupa - płaszczyzna czołowa
c) rotacje trzonów kręgów (garb żebrowy i lędźwiowy) - płaszczyzna poprzeczna.

2. pozostałe elementy postawy ciała, tj: ustawienie łopatek, linia barków, ustawienie głowy i szyi
3. ustawienie miednicy
4. ustawienie kolan (szpotawość koślawość)
5. punkty obciążenia i ustawienie stóp (szpotawość, koślawość)

Badanie obejmuję również ocenę długości funkcjonalnej poszczególnych grup mięśniowych, a także biomechaniczną analizę układu ruchu.

Na podstawie wyniku badania klinicznego, parametrów skrzywienia oraz dysfunkcji towarzyszących skoliozie, wyznaczane są cele ogólne oraz szczegółowe i dostosowywany jest indywidualny program ćwiczeń.

Dziecko oraz rodzic są przeszkoleni w wykonywaniu ćwiczeń tak, by terapia mogła być kontynuowana również w warunkach domowych.

Badanie shiftu

Prowadzimy kompleksową terapię polegającą, m.in. na:
 • relaksacji mięśni hipertonicznych
 • wzmacnianiu mięśni osłabionych
 • treningu kontroli sensomotorycznej
 • odtwarzaniu prawidłowych wzorców ruchowych


 

Terapia z dziećmi oparta jest na wykonywaniu ćwiczeń asymetrycznych, technikach energetyzacji mięśni, technikach powięziowych, terapii punktów spustowych, neuromobilizacji, terapii kranio-sakralnej, mobilizacji stawów kręgosłupa i kończyn oraz specjalistycznym treningu siłowym z wykorzystaniem łańcuchów zamkniętych.

 

Kluczowe aspekty metody FITS
 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • aspekt psychologiczny, czyli uświadomienie dziecku i rodzicom dysfunkcji związanych ze skoliozą,
 • badanie czynności biernego i czynnego ruchu korekcyjnego,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny,
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,

Dla każdego pacjenta dobierane są indywidualnie wzorce korekcyjne

 • budowanie i stabilizacja nowych korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,
 • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej z jednoczesną stabilizacją lub korekcją łuku wtórnego. Kompensacja czynnościowa dotyczy tkanek miękkich, nie jest strukturalna, tzn. że klinicznie – pojawi się rotacja tułowia powyżej lub poniżej łuku pierwotnego (nie większa niż 4–5 stopni) po stronie wklęsłej skoliozy pierwotnej, a na zdjęciu rtg nie będzie widać łuku wtórnego.

 

Ważnymi elementami metody FITS jest edukacja pacjenta, uświadomienie mu podstawowych aspektów skoliozy oraz nauka korekcji i wykonywania poprawnie ćwiczeń w warunkach domowych.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz licznych badań i dyskusji w gronie naukowców: lekarzy ortopedów, biomechaników, fizjoterapeutów i psychologów Metoda FITS jest stale rozwijana i prezentowana na licznych konferencjach naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą.